Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

230 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het derde kwartaal bestond deze laatste groep uit 230 duizend personen, 15 duizend meer dan een jaar eerder. Zij maken 70 procent uit van alle 330 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden

Meer middelbaar opgeleiden en jongeren dan jaar geleden

De lichte stijging van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij ontmoedigd zijn geraakt, is vooral toe te schrijven aan middelbaar opgeleiden en 15- tot 25-jarigen. Hun aantal nam toe met respectievelijk 18 en 17 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag106112
Middelbaar8971
Hoog3430
Leeftijd
15 tot 25 jaar10184
25 tot 35 jaar2724
35 tot 45 jaar2425
45 tot 55 jaar2827
55 tot 65 jaar2122
65 tot 75 jaar2833
Geslacht
Mannen110102
Vrouwen120113