Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zochten niet en zijn niet beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2016 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit ruim 3,3 miljoen personen. Dat waren er 69 duizend meer dan een jaar eerder. Met 87 procent vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Vooral meer mannen, 65-plussers en middelbaar opgeleiden

De toename van mensen die niet direct beschikbaar zijn en niet recent gezocht hebben is vooral toe te schrijven aan mannen, middelbaar opgeleiden en 65- tot 75-jarigen. Bij deze laatste groep hangt dit samen met de vergrijzing. Zowel bij mannen als 65-plussers steeg het aantal personen dat niet recent gezocht heeft en ook niet direct beschikbaar is met 46 duizend. Het aantal middelbaar opgeleiden dat niet zocht en niet beschikbaar is steeg met 44 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,5811,567
Middelbaar1,1441,1
Hoog0,5340,524
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4770,472
25 tot 35 jaar0,1840,169
35 tot 45 jaar0,2030,192
45 tot 55 jaar0,2860,284
55 tot 65 jaar0,6310,64
65 tot 75 jaar1,5421,496
Geslacht
Mannen1,3671,321
Vrouwen1,9551,932