Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2016 ging het om bijna 9,0 miljoen personen. Het overige deel, 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze bestaat uit ruim 3,8 miljoen personen, 44 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden maken geen deel uit van de beroepsbevolking.

Vooral meer middelbaar opgeleiden, 65-plussers en mannen in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het afgelopen kwartaal 45 duizend middelbaar opgeleiden meer tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Ook kwamen er opnieuw meer 65-plussers bij. Dit hangt samen met de vergrijzing. Het aantal 65-plussers dat geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking nam toe met 44 duizend. Verder maakten in het derde kwartaal meer mannen geen deel uit van de beroepsbevolking. Hun aantal nam toe met 37 duizend.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,7861,796
Middelbaar1,3341,289
Hoog0,630,619
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6320,622
25 tot 35 jaar0,260,252
35 tot 45 jaar0,2650,262
45 tot 55 jaar0,3570,365
55 tot 65 jaar0,7070,721
65 tot 75 jaar1,5951,551
Geslacht
Mannen1,5971,56
Vrouwen2,222,213