Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

330 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal bestond de eerste groep - degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn - uit 330 duizend personen. Zij vormen negen procent van de niet-beroepsbevolking. In het derde kwartaal waren er 7 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben.

Vooral minder laagopgeleiden en vrouwen dan jaar geleden

In vergelijking met het derde kwartaal van 2015 is vooral het aantal laagopgeleiden en vrouwen iets afgenomen dat beschikbaar is maar niet zoekt. Bij jongeren en middelbaar opgeleiden nam dit aantal juist iets toe.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag152166
Middelbaar125116
Hoog5051
Leeftijd
15 tot 25 jaar117106
25 tot 35 jaar3437
35 tot 45 jaar3839
45 tot 55 jaar4451
55 tot 65 jaar5052
65 tot 75 jaar4752
Geslacht
Mannen158155
Vrouwen172182