Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2016 ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

 

Meer hoogopgeleiden, vrouwen en 55- tot 65-jarigen, minder 35- tot 45-jarigen

In het derde kwartaal van 2016 was de beroepsbevolking 48 duizend personen groter dan in het derde kwartaal van 2015. Er kwamen vooral meer hoogopgeleiden bij, plus 67 duizend. Het aantal 55- tot 65-jarigen in de beroepsbevolking nam verder toe met 46 duizend. Het aantal 35- tot 45-jarigen in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met 44 duizend. Ook het aantal vrouwen in de beroepsbevolking groeide, met 40 duizend.

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,9461,974
Middelbaar3,773,794
Hoog3,1363,069
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,4361,428
25 tot 35 jaar1,8251,796
35 tot 45 jaar1,8171,861
45 tot 55 jaar2,1812,172
55 tot 65 jaar1,5171,471
65 tot 75 jaar0,1910,19
Geslacht
man4,7924,784
vrouw4,1744,134