Statistisch Bulletin nr. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Macro-economie en Prijzen
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.