Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Ruim 3,1 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3,1 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van het totaal aantal mensen, ruim 3,3 miljoen, dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is.

De meest genoemde reden om niet te willen werken is pensionering. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vooral meer hoogopgeleiden en 65-plussers willen of kunnen niet werken

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 nam het aantal mensen dat niet wil of kan werken toe. In het eerste kwartaal van 2016 was hun aantal 77 duizend hoger. Onder hoogopgeleiden en 65- tot 75-jarigen was de toename het grootst. Het aantal hoogopgeleiden dat niet wil of kan werken is in een jaar tijd met 52 duizend toegenomen. Ook het aantal 65-plussers dat niet wil of kan werken nam toe, met 49 duizend. De toename bij beide groepen hangt samen met de vergrijzing en het toegenomen onderwijsniveau van de bevolking. Verder is zowel het aantal mannen als vrouwen dat niet wil of kan werken gestegen.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,4921,508
Middelbaar1,0491,019
Hoog0,5140,462
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4390,424
25 tot 35 jaar0,1510,128
35 tot 45 jaar0,1660,167
45 tot 55 jaar0,2640,259
55 tot 65 jaar0,5920,606
65 tot 75 jaar1,5121,463
Geslacht
Mannen1,2811,236
Vrouwen1,8431,811

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
119
Opleiding/studie211204
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
698692
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
282262
Andere redenen7969
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
213229
Opleiding/studie201191
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
821785
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
429435
Andere redenen179172