Werkloze beroepsbevolking

12-8-2016 09:30
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloosheid lager dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2016 behoorden 557 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dit waren 58 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. De werkloosheid daalt sinds begin 2014 vrijwel voortdurend. In de eerste helft van 2016 daalde het aantal werklozen van 588 duizend in december 2015 tot 550 duizend in juni 2016.

 
Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)

 Vooral minder werkloze mannen

De werkloosheid nam het afgelopen jaar voor vrijwel alle leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus af. Onder mannen was de daling van de werkloosheid in het tweede kwartaal van 2016 sterker dan bij vrouwen, min 35 duizend ten opzichte van een jaar eerder.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken