Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

113 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet gezocht vanwege weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Er zijn mensen die niet gezocht hebben, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten en er zijn mensen die wegens een andere reden niet gezocht hebben.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 113 duizend mensen. Dat is ruim een op de drie van het totaal aantal personen (311 duizend) dat beschikbaar is, maar niet gezocht heeft.

Minder mensen ontmoedigd dan jaar eerder

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2015, waren er in het tweede kwartaal van 2016 minder personen die niet gezocht hebben vanwege ontmoediging. In een jaar tijd nam hun aantal met 13 duizend af. Bij vrijwel alle groepen was er sprake van een lichte daling van het aantal personen dat niet zoekt, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten.

 

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag5156
Middelbaar4147
Hoog1922
Leeftijd
15 tot 25 jaar1720
25 tot 35 jaar1112
35 tot 45 jaar1319
45 tot 55 jaar1721
55 tot 65 jaar3132
65 tot 75 jaar2422
Geslacht
Mannen5156
Vrouwen6270