Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

198 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond deze laatste groep uit 198 duizend personen. Zij zochten niet recent om een andere reden dan dat zij er weinig resultaat van verwachten. Dat is bijna twee derde van het totaal aantal mensen zonder werk dat direct beschikbaar is, maar niet recent gezocht heeft.

Minder vrouwen, 65-plussers en laagopgeleiden dan jaar geleden

Ten opzichte van een jaar eerder zochten er in het tweede kwartaal van 2016 iets minder personen niet om een andere reden dan dat zij er weinig resultaat van verwachten. In een jaar tijd nam hun aantal met 10 duizend af. Deze lichte daling is vooral toe te schrijven aan vrouwen, 65- tot 75-jarigen en laagopgeleiden.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag9299
Middelbaar7170
Hoog3335
Leeftijd
15 tot 25 jaar8680
25 tot 35 jaar2221
35 tot 45 jaar1721
45 tot 55 jaar2126
55 tot 65 jaar2423
65 tot 75 jaar3038
Geslacht
Mannen101102
Vrouwen97106