Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zochten niet en zijn niet beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit ruim 3,3 miljoen personen. Dat is 88 procent van de totale niet-beroepsbevolking. Daarmee vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Meer personen zochten niet en waren niet beschikbaar

In het tweede kwartaal van 2016 waren er 67 duizend mensen meer dan een jaar eerder die niet recent naar werk hebben gezocht en hiervoor ook niet direct beschikbaar zijn. Dat is vooral toe te schrijven aan een toename bij hoogopgeleiden en 65- tot 75-jarigen. Dit hangt samen met de vergrijzing en het toegenomen opleidingsniveau van de bevolking. Zowel bij hoogopgeleiden als 65-plussers steeg het aantal personen dat niet recent gezocht heeft en ook niet direct beschikbaar is met 51 duizend. Verder steeg zowel het aantal mannen als vrouwen dat niet zocht en niet beschikbaar is.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,5841,602
Middelbaar1,1261,104
Hoog0,5490,498
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4910,484
25 tot 35 jaar0,1930,166
35 tot 45 jaar0,2030,201
45 tot 55 jaar0,2920,295
55 tot 65 jaar0,6220,639
65 tot 75 jaar1,5341,483
Geslacht
Mannen1,371,331
Vrouwen1,9641,937