Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel behoort tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2016 ging het om ruim 8,9 miljoen personen. Het overige deel, 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze bestaat uit ruim 3,8 miljoen personen. Hierbij gaat het onder meer om veel scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Niet-beroepsbevolking groter, vooral meer 65-plussers en hoogopgeleiden

In het tweede kwartaal van 2016 waren er meer mensen zonder werk, die niet naar werk gezocht hebben of hiervoor niet beschikbaar zijn, dan in het tweede kwartaal van 2015. In een jaar tijd is hun aantal met 41 duizend toegenomen. Er kwamen opnieuw vooral meer 65-plussers en hoogopgeleiden bij. Dit hangt samen met de vergrijzing en het toegenomen onderwijsniveau van de bevolking. Het aantal 65-plussers en hoogopgeleiden dat geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking nam toe met 47 duizend. In diezelfde periode is het aantal laagopgeleiden dat niet tot de beroepsbevolking behoort juist afgenomen met 32 duizend.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,7861,818
Middelbaar1,3031,29
Hoog0,6370,59
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6480,637
25 tot 35 jaar0,260,239
35 tot 45 jaar0,2560,271
45 tot 55 jaar0,3530,362
55 tot 65 jaar0,70,714
65 tot 75 jaar1,5921,545
Geslacht
Mannen1,5921,563
Vrouwen2,2182,206