Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

311 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond de eerste groep - degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn - uit 311 duizend personen. Zij vormen acht procent van de niet-beroepsbevolking.

Minder laagopgeleiden en vrouwen dan jaar geleden

In het tweede kwartaal waren er 23 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 is vooral het aantal laagopgeleiden en vrouwen afgenomen dat beschikbaar is maar niet zoekt.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag142155
Middelbaar112117
Hoog5257
Leeftijd
15 tot 25 jaar103100
25 tot 35 jaar3333
35 tot 45 jaar3040
45 tot 55 jaar3746
55 tot 65 jaar5455
65 tot 75 jaar5460
Geslacht
Mannen152158
Vrouwen159176