Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2016 ging het om ruim 8,9 miljoen personen. Het overige deel, 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Meer vrouwen en 55- tot 65-jarigen, minder 35- tot 45-jarigen

In het tweede kwartaal van 2016 was de beroepsbevolking 32 duizend personen groter dan in het tweede kwartaal van 2015. Het aantal 55- tot 65-jarigen in de beroepsbevolking nam verder toe met 43 duizend. Ook het aantal vrouwen in de beroepsbevolking groeide met 26 duizend. Het aantal 35- tot 45-jarigen in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met 32 duizend.

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag2,0362,034
Middelbaar3,7453,741
Hoog3,0553,056
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,4131,411
25 tot 35 jaar1,8121,806
35 tot 45 jaar1,8331,865
45 tot 55 jaar2,1862,173
55 tot 65 jaar1,5151,472
65 tot 75 jaar0,1830,184
Geslacht
Mannen4,7824,776
Vrouwen4,1614,135