Redenen om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt

In 2015 waren in Nederland bijna 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet actief opde arbeidsmarkt.
Dat betekent dat ze geen betaald werk hebben, maar ook niet op zoek zijn naar werk en/of niet op korte termijn kunnen starten. Ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid of het volgen van een opleiding zijn de meest voorkomende redenen om niet te participeren.
Toch was elk kwartaal gemiddeld bijna 10 procent vanuit de niet-beroepsbevolking een kwartaal later wel aan het werk of op zoek naar werk. Daarbij is een verband met de eerdere reden om niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zo was de doorstroom onder de zieken en arbeidsongeschikten relatief klein, terwijl die onder de ontmoedigden naar verhouding groot was. Degenen die een opleiding volgden, zorgden voor de grootste toestroom naar de arbeidsmarkt.