Relatief veel internationale handelaren grensprovincie

29-6-2016 11:00
In Limburg is het percentage bedrijven dat handelt met het buitenland het hoogst. Van alle in Limburg gelegen bedrijfsvestigingen heeft 15 procent voor minimaal 5 duizend euro goederen geïmporteerd of geëxporteerd. De ligging, aan de grens, is hierbij een belangrijke factor. Ook in andere grensprovincies met België en Duitsland is het percentage handelaren bovengemiddeld hoog.

Bedrijfsvestigingen met import en/of export, 2015

Het zwaartepunt van de internationale handel ligt in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Ongeveer twee derde van alle goederenimport en -export komt via deze drie provincies ons land binnen of verlaat het land.