Macro-economische onevenwichtigheden

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie.
In deze paper, die tweemaal per jaar wordt bijgewerkt, wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingen van elke indicator.

Downloads