Balanstotaal

Dit is het totaal van alle schulden en bezittingen, passiva en activa van een onderneming.
Het balanstotaal is berekend door de gegevens van de Landbouwtelling te koppelen aan de financiële gegevens van de belastingaangiften voor de jaren 2010 tot en met 2012. Hierdoor komen veel additionele onderzoeksgegevens beschikbaar.