Economie alle eilanden Caribisch Nederland in 2013 gegroeid

De economieën van de eilanden van Caribisch Nederland zijn in 2013 allemaal gegroeid. Op Bonaire groeide de economie met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De economie van Sint-Eustatius groeide met 0,8 procent, die van Saba met 5,5 procent. Dat meldt CBS in de definitieve berekening van de economische groei.

In een eerdere raming was nog uitgegaan van een groei van 2 procent op Bonaire en 6 procent op Saba. Het groeicijfer van Sint-Eustatius is niet gewijzigd.

Economie en bevolking Caribisch Nederland, 2013

De omvang van de economie van Bonaire (het bbp) kwam in 2013 uit op 387 miljoen Amerikaanse dollar. Het bbp van Sint-Eustatius bedroeg 104 miljoen dollar, dat van Saba 45 miljoen dollar. Per inwoner komt dit neer op 21 600 dollar voor Bonaire, 26 400 dollar voor Sint-Eustatius en 23 600 dollar voor Saba. Bij de berekening van de economische groei is gecorrigeerd voor inflatie, op basis van de consumentenprijsindex.

De bevolking van Bonaire en Sint-Eustatius is in 2013 gegroeid. Deze groei was op beide eilanden iets groter dan de groei van de economie. Hierdoor is het bbp per inwoner er op beide eilanden iets op achteruitgegaan. Voor Bonaire bedroeg de achteruitgang 2,9 procent, voor Sint-Eustatius 2,1 procent. Op Saba nam het aantal inwoners af, terwijl de economie groeide. Hierdoor steeg het bbp per inwoner met 8,9 procent. Bonaire telde in 2013 bijna 18 duizend inwoners, Sint-Eustatius 3 960 en Saba 1 920.