Criminaliteit en veiligheidsbeleving; landelijke en regionale trends

Sociaaleconomische trends 2015: Het aantal slachtoffers van criminaliteit en ook de onveiligheidsgevoelens onder de bevolking zijn in de periode 2006-2014 gedaald. Daarnaast werden regionale verschillen in criminaliteit en veiligheidsbeleving steeds kleiner, vooral die tussen stad en platteland. In sterk verstedelijkte gebieden rondom de vier grote steden namen de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens meer af dan in minder stedelijke gebieden.