Niet-beroepsbevolking

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,7 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel behoort tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2015 ging het om ruim 8,9 miljoen personen. Het overige deel, 30 procent, behoort tot de niet-beroepsbevolking. Deze bestaat uit bijna 3,8 miljoen personen.

Niet-beroepsbevolking kleiner, wel meer 65-plussers

In het derde kwartaal van 2015 waren er minder mensen zonder werk, die niet naar werk gezocht hebben of hiervoor niet beschikbaar zijn, dan in het derde kwartaal van 2014. In een jaar tijd is hun aantal met 21 duizend afgenomen. In het derde kwartaal van 2014 was de niet-beroepsbevolking juist nog 81 duizend groter dan een jaar eerder. De afname in het derde kwartaal van 2015 was vooral terug te zien bij vrouwen, middelbaar opgeleiden en 55- tot 65-jarigen. Het aantal 65- tot 75-jarigen dat behoort tot de niet-beroepsbevolking nam juist toe met 59 duizend. Ook kwamen er meer hoogopgeleiden bij die geen deel uitmaken van de beroepsbevolking.

Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de niet-beroepsbevolking

Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de niet-beroepsbevolking, naar persoonskenmerken