Wil wel werken

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

Vrijwel evenveel werkwilligen als een jaar geleden

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het derde kwartaal van 2015 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 216 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, bijna 3,3 miljoen, is dit een vrij kleine groep (7 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 is het aantal werkwilligen vrijwel gelijk gebleven. Onder laagopgeleiden nam het aantal werkwilligen enigszins af.

Personen van 15 tot 75 jaar die niet recent gezocht hebben naar werk en niet direct beschikbaar zijn, maar wel willen werken

Personen van 15 tot 75 jaar die niet recent gezocht hebben naar werk en niet direct beschikbaar zijn, maar wel willen werken, naar persoonskenmerken