Rapportage Bijzondere Bijstand 2014

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert CBS jaarlijks een extra uitvraag uit onder alle gemeenten om het totale bedrag dat de gemeenten in het voorgaande jaar hebben uitgegeven aan bijzondere bijstand, volledig in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten en de gehanteerde methode van het onderzoek over verslagjaar 2014.