Statistisch Bulletin nr. 22

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Macro-economie.