Miljonairs in cijfers: update 2012 en 2013

© ANP

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek Miljonairs in cijfers (CBS, 2013) dat op verzoek van Van Lanschot Bankiers B.V. is uitgevoerd. In dit vervolgonderzoek worden cijfers over miljonairshuishoudens geactualiseerd. De actualisering betreft de stand van het aantal miljonairs en hun vermogen op 1 januari 2012 en 2013 en de vermogens- en inkomensverdeling van de bevolking (vermogen 2012 en 2013 en inkomen 2011 en 2012). De voorgaande publicatie was vanwege het detailniveau al gebaseerd op de zogenaamde integrale vermogens- en inkomensbestanden. Deze bestanden bevatten voor alle huishoudens in Nederland gegevens over vermogen en inkomen. Inmiddels is ook de vermogensstatistiek van het CBS vanaf verslagjaar 2011 gebaseerd op deze gegevensbronnen.