Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: lichte afname arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Eind 2014 werden 820 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. Het aantal WAO-uitkeringen nam in 2014 met 30 duizend af tot 343 duizend. De uitkeringen in het kader van (wet) Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen in 2014 toe met respectievelijk 12 duizend en 23 duizend. Eind juni 2014 werden bijna 210 duizend WIA-uitkeringen verstrekt: 148 duizend WGA-uitkeringen en 61 duizend IVA-uitkeringen.

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Ziekteverzuim in Nederland in tweede kwartaal verder gedaald

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland kwam in het vierde kwartaal van 2014 uit op 4,0 procent, in het jaar 2014 gemiddeld op 3,8 procent. Dit betekent dat er van alle 1000 werknemers in Nederland 38 vanwege ziekte thuiszaten. Hiermee is het ziekteverzuim in Nederland verder gedaald. Ter vergelijking, in dezelfde periode drie jaar geleden, 2011, waren er op 1000 werknemers nog 41 ziek. In de jaren daarna nam dit aantal langzaam maar gestaag af naar 37 in 2014.

Ziekteverzuimpercentage Nederland, vierde kwartaal

Ziekteverzuim-2008-2014-IV

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Bij de overheid en het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in het vierde kwartaal het hoogst (5,3 procent), in de horeca was het verzuim met 2,2 procent het laagst. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo is de gemiddelde leeftijd van de werknemers van alle bedrijfstakken het laagst bij de horeca. De gemiddelde leeftijd van werknemers in het onderwijs is relatief hoog. Het verzuim neemt namelijk toe met de leeftijd. Daarnaast werken in de horeca veel oproepkrachten met een nuluren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek.

Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak, vierde kwartaal 2014

Ziekteverzuim-naar-bedrijfstak-2014-IV