Uitgaven voor onderwijs. Trends en ontwikkelingen

Zowel in Nederland als in Europa wordt inmiddels weer meer in onderwijs geïnvesteerd. Om de productiviteit en werkgelegenheid te vergroten en voor een langere termijn zeker te stellen wordt door overheden vooral aandacht gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, leraren en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit artikel beschrijft de belangrijkste indicatoren en meest opmerkelijke ontwikkelingen, zowel in Nederland als binnen Europa.