Vandalisme: stand van zaken, trends en achtergronden.

Sociaaleconomische trends 2014.Ongeveer een op de drie á vier Nederlanders gaf in 2013 aan dat vernieling van straatmeubilair of bekladding van muren of gebouwen voorkomt in de eigen woonbuurt.Veel overlast zeggen de meesten hier niet van te hebben. Een op de veertien Nederlanders was in dat jaar naar eigen zeggen persoonlijk slachtoffer van vandalisme. De politie registreerde in 2013 bijna 120 duizend misdrijven en ruim 17 duizend verdachten in de categorie vernieling en beschadiging. Alle indicatoren laten een dalende trend in vandalisme zien.