Zeven op de tien Caribische Nederlanders internetten regelmatig

Driekwart van de huishoudens in Caribisch Nederland heeft in 2013 thuis toegang tot internet. Van de mensen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet hebben gebruikt, ging 86 procent (vrijwel) dagelijks online. Bij jongeren en hoger opgeleiden is internetgebruik het hoogst. Internet wordt het meest gebruikt voor e-mailen, sociale media en bellen.

Meer internetters op Saba

In 2013 heeft 75 procent van de Caribisch-Nederlandse huishoudens een internetaansluiting. Zeventig procent van de Caribische Nederlanders van 15 jaar en ouder gebruikte internet in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek van wie 86 procent dagelijks of bijna iedere dag. Jongeren en hoger opgeleiden maken meer gebruik van internet dan ouderen en lager opgeleiden. Op Saba wordt internet frequenter gebruikt dan op Sint-Eustatius. Op Saba wonen relatief veel jongeren en hoger opgeleiden door de aanwezigheid van een universitaire opleiding (Saba University).

Internetgebruik, 2013

cn-internet-g1

De meeste internetgebruikers zijn vrijwel dagelijks online

Europese Nederlanders maken meer gebruik van internet dan Caribische Nederlanders, te weten 89 procent tegenover 70 procent. Van de internetgebruikers zijn zowel in Caribisch als in Europees Nederland bijna negen op de tien vrijwel dagelijks online, en een op de tien wekelijks.

Internetgebruik in Caribisch en Europees Nederland, 2013

cn-internet-g2

Vooral e-mailen, sociale media en bellen

Caribische Nederlanders gebruiken internet vooral voor communicatie en amusement. Acht op de tien internetters e-mailen. Ook maakt een meerderheid gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter, en bellen via internet. Verder zijn tekstberichten uitwisselen en het downloaden van spelletjes, films of muziek populair. Op Saba zijn naar verhouding meer mensen die deze internetactiviteiten uitvoeren dan op de andere twee eilanden. Ook koopt daar een groter aandeel internetters (60 procent) online dan op Bonaire (30 procent) en Sint-Eustatius (44 procent).

Caribische Nederlanders tussen 15 en 25 jaar maakten frequenter gebruik van tekstberichten versturen en spelletjes, films of muziek downloaden dan 25-plussers.

Internetactiviteiten in de afgelopen drie maanden, 2013

cn-internet-g3

Bron:

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken