Statistisch Bulletin nr. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: arbeid en sociale zekerheid, internationale handel, macro-economie.