Bruto binnenlands product Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar

Het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar (USD), zo blijkt uit berekeningen van het CBS. De consumptieve bestedingen (door gezinnen en overheid tezamen) dragen daar 310 miljoen USD aan bij. Belangrijke posten bij de gezinsconsumptie zijn de uitgaven aan voeding (21 procent van de gezinsconsumptie) en de uitgaven voor huur en elektriciteit en gas (ook 21 procent). De bruto investeringen (inclusief de verandering in de voorraden) in 2012 hebben een omvang van 86 miljoen USD.

Consumptie en investeringen samen vormen de binnenlandse bestedingen. De buitenlandse bestedingen in Bonaire (de uitvoer van goederen en diensten) komen vooral vanuit het toerisme. De totale uitvoer in 2012 bedraagt 181 miljoen USD. De invoer van goederen en diensten komt uit op een bedrag van 205 miljoen USD. Belangrijke producten bij de invoer van goederen zijn onder andere voedingsmiddelen, industriële goederen en olieproducten.

Dit bbp-cijfer volgt op een eerdere, voorlopige raming van afgelopen mei. Bij die raming – die uitkwam op een iets lager bbp-cijfer van 364 miljoen USD – was nog niet alle nu beschikbare informatie verwerkt. Met name de specifieke enquête bij de bedrijven op Bonaire naar opbrengsten en kosten van productie in 2012 op het eiland was toen nog niet volledig afgerond. De toevoeging van deze informatie leidt tot een opwaartse bijstelling van 8 miljoen USD in het bbp.