Inkomensverschillen klein, daling huizenprijs veroorzaakt oplopen vermogensverschillen

De inkomensverdeling is afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. Het totale vermogen is afgenomen. De vermogensverschillen zijn groter geworden door gedaalde huizenprijzen sinds de crisis. Vermogen wordt voor een groot deel ook bepaald door iemands leeftijd. Een persoon van 25 heeft veel minder tijd gehad om vermogen op te bouwen dan een 60-jarige.

Inkomen door de jaren heen
Inkomen door de jaren heen 

Rekenvoorbeeld: Piet (46 jaar) koopt een huis voor 500 000 euro. Hij legt zelf zijn gehele vermogen van 10 000 euro in. De rest, 490 000 euro leent hij bij. Stel dat de huizenprijzen vervolgens met 1 procent dalen. De waarde van het huis van Piet is nu 495 000 euro. Zijn restschuld is 490 000 euro. Dus zijn eigen vermogen is 5 000 euro. Een daling van 50 procent.

Woningmarkt tast vermogen aan

Woningmarkt tast vermogen aan

Het verschil tussen inkomen en vermogen

Het vermogen is het saldo van bezittingen en schulden van huishoudens. Bezittingen zijn vooral banktegoeden, effecten, onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden zijn onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Pensioenaanspraken worden niet meegeteld bij de vaststelling van het vermogen.
Het inkomen is het gestandaardiseerd inkomen. Dat is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.Door deze correctie zijn huishoudens onderling vergelijkbaar in (inkomens)welvaart.