Nederlandse economie groeit 0,9 procent in het vierde kwartaal

De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het vierde kwartaal met 0,8 procent gegroeid. In 2013 is de economie in totaal met 0,8 procent gekrompen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product
Uitvoer groeit licht

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, handelssaldo, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. In het vierde kwartaal van 2013 daalde de consumptie door huishoudens met 0,6 procent en de consumptie door de overheid met 0,5 procent. De investeringen groeiden met  6,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer van goederen en diensten groeide licht met 1,0 procent en de invoer groeide met 0,2 procent.

Bestedingen

bestedingen

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Vooral de bedrijfstakken industrie en handel droegen in het vierde kwartaal positief bij aan de bbp-ontwikkeling.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2013-IV

Bijdragen bedrijfstakken aan bbp-ontwikkeling, IV-2013