Investeringen sterk hersteld

In het vierde kwartaal van 2013 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 6,7 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2013 was er nog sprake van een daling van 4,2 procent. Dit is de eerste investeringsgroei sinds het laatste kwartaal van 2011.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa

Investeringen in vervoermiddelen fors gestegen

Behalve in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd er in het vierde kwartaal op alle fronten meer geïnvesteerd. De groei was met ruim 30 procent het grootst bij de investeringen in vervoermiddelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verkopen van personenauto’s in het vierde kwartaal flink stegen door de voorgenomen aanscherping van de fiscale regels voor bijtelling per 1 januari 2014.
Ook de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en computers groeiden voor het eerst weer na minimaal 3 kwartalen van krimp. De investeringen in machines en installaties groeiden voor het tweede kwartaal op rij, nu met ruim 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.