Economische beschrijving KRW deelstroomgebieden 2005, 2008, 2010, 2011*

© ANP

Dit rapport beschrijft de economieën van de KRW1 deelstroomgebieden en geeft daarnaast een onderlinge vergelijking van deze gebieden.