Commerciële bedrijfsvestigingen

Tot de commerciële bedrijfsvestigingen worden alle bedrijfsvestigingen gerekend, behalve vestigingen die behoren tot overheid, onderwijs of zorg (SBI 84 t/m 88).