Estland: weinig handel in 2012

Nederland importeerde in 2012 voor 252 miljoen euro uit Estland. Een daling van 43 procent in vergelijking met 2011. De uitvoer naar Estland haalde in 2012 een niveau van 626 miljoen euro. Dit is 58 procent meer dan in 2011. Hiermee is Estland een van de kleinere EU-handelspartners. Het saldo op de handelsbalans ging van een tekort in 2011 naar een overschot van 374 miljoen euro in 2012.

Handel met Estland

2014-estland-2012-g1

Minder stookolie ingevoerd

De import uit Estland bestond in 2012 bijna voor de helft uit minerale brandstoffen. In vergelijking met 2011 daalde de invoer hiervan met 60 procent. Dit kwam doordat er 428 miljoen kilogram minder stookolie werd ingevoerd. De gemiddelde invoerprijs per kilogram stookolie steeg echter van 44 naar 53 eurocent.

Vooral meer machines uitgevoerd

De stijging van de export naar Estland met 58 procent komt doordat er meer machines zijn verkocht. Bijna de helft van de uitvoer bestond uit machines. Met name de uitvoer van elektrische apparaten is behoorlijk toegenomen.

Uitvoer naar Estland

2014-estland-2012-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine