Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een overwegend positief beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn positiever  in hun oordeel over de orderpositie. In hun verwachtingen over de productie voor de komende maanden zijn ze eveneens positief. Ook de verwachtingen omtrent het economisch klimaat zijn positief.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode oktober – december flink hoger dan die in de periode juli - september. In deze periode is de productie eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt  in januari iets lager dan in december  en komt uit op 104,9. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over de totale orderpositie liet echter wel een verbetering  zien. Dit geldt ook voor het oordeel over de buitenlandse orderpositie. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het vierde kwartaal op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt verbeterd. Onvoldoende vraag is volgens bijna 26 procent van de ondernemers de grootste belemmering voor de productie, dit is een iets lager percentage dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam op 82,1 procent, ruim 1,5 procentpunt hoger dan een kwartaal eerder.

Optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers iets optimistischer. Ze verwachten dat de productie in de komende drie maanden zal stijgen. De inkoop bij leveranciers zal echter daarentegen afnemen. Daarnaast voorzien de ondernemers nog wel nog altijd een krimp van de werkgelegenheid in de komende maanden. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen stijgen.

Verwachting voor januari tot en met maart 2014

Verwachting voor januari tot en met maart 2014