Buitenlandse werknemers vaker voor korte tijd naar Nederland

Eind september 2011 verbleven 683,5 duizend in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar in Nederland. Deze buitenlandse werknemers waren 18 jaar of ouder bij hun komst naar Nederland. Bijna 28 procent van hen stond niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) omdat ze verwachtten maximaal vier maanden in Nederland te blijven. Inschrijven in de GBA is dan niet nodig. Met 34 procent tegen 19 procent lag het aandeel niet-inschreven werknemers bij de mannen flink hoger dan bij de vrouwen. Ten opzichte van 1999 is het totale aandeel werknemers dat zich niet inschrijft bijna verdubbeld. De niet-ingeschreven werknemers zijn vaker man en over het algemeen een paar jaar jonger dan de buitenlandse werknemers die wel in de GBA staan ingeschreven.

Aandeel buitenlandse werknemers dat niet is ingeschreven in de GBA, 1999 en 2011 (laatste vrijdag in september)
Aandeel buitenlandse werknemers dat niet is ingeschreven in de GBA, 1999 en 2011 (laatste vrijdag in september)

Niet-ingeschreven werknemers vaker man en relatief jong

Van de buitenlandse werknemers die in 2011 stonden ingeschreven in de GBA was ruim 53 procent man. In 1999 was dat nog ruim 60 procent. De groep buitenlandse werknemers die niet in de GBA staat ingeschreven wordt al jaren gedomineerd door mannen, met een aandeel van rond de 70 procent.

Buitenlandse werknemers die niet zijn ingeschreven zijn gemiddeld jonger dan werknemers die wel zijn ingeschreven. Bovendien neemt, bij zowel mannen als vrouwen, de gemiddelde leeftijd van de niet-ingeschreven werknemers licht af, terwijl die van werknemers die wel staan ingeschreven juist toeneemt. In 2011 was zelfs bijna de helft van de niet-ingeschreven vrouwelijke werknemers jonger dan 30 jaar.

Gemiddelde leeftijd van buitenlandse werknemers, 1999 en 2011 (laatste vrijdag in september)

Gemiddelde leeftijd van buitenlandse werknemers, 1999 en 2011 (laatste vrijdag in september)

Aantal buitenlandse werknemers na een sterke stijging laatste jaren redelijk stabiel

Het totale aantal buitenlandse werknemers in Nederland is het afgelopen decennium sterk gestegen, van ruim 417 duizend in 1999 naar 683,5 duizend in 2011. De sterkste groei (79 duizend personen) vond plaats in 2007 en heeft te maken met de openstelling van de arbeidsmarkt op 1 mei 2007 voor werknemers uit landen die in 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie. Na 2008 is het aantal buitenlandse werknemers redelijk gestabiliseerd rond de 660 duizend, mogelijk als gevolg van de economische crisis.

Buitenlandse werknemers, totaal en naar inschrijving in GBA (laatste vrijdag in september)
Buitenlandse werknemers, totaal en naar inschrijving in GBA (laatste vrijdag in september)
 

Ingrid Esveldt, Ingeborg Deerenberg en Han Nicolaas

Bron: StatLine, In het buitenland geboren werknemers