Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de GBA zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven. Ook personen die verwachten niet langer dan vier maanden in Nederland te blijven, hoeven zich niet in de GBA in te schrijven.