Niet-GBA-bevolking

Personen die een (fiscale) relatie met Nederland hebben omdat ze een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland studeren, maar niet ingeschreven zijn in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Personen die verwachten korter dan vier maanden in Nederland te blijven hoeven zich niet in te schrijven in de GBA. Personen die niet-legaal verblijven in Nederland behoren niet tot de niet-GBA-bevolking.