Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn net als in november negatief in hun oordeel over de orderpositie. Er wordt geen verandering in de productie voorzien. Over de werkgelegenheid zijn ze wat negatiever dan afgelopen maanden.

Orderpositie nog altijd aan de kleine kant

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode september – november hoger dan die in de periode juni - augustus. In deze periode is de productie eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in december iets hoger dan in november  en komt uit op 105,4. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over de totale orderpositie bleef stabiel, terwijl het oordeel over de buitenlandse orderpositie iets verslechterde. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde iets.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Minder optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers iets minder optimistisch dan een maand eerder. De productie in de komende drie maanden zal naar verwachting niet veranderen. De inkopen bij leveranciers zullen eveneens gelijk blijven. Daarnaast voorziet per saldo 15 procent van de ondernemers een krimp van de werkgelegenheid in de komende maanden tegenover 11 procent vorige maand. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen stijgen.

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014