Koeweit: lichte stijging invoerwaarde door hogere olieprijs

In 2012 is de waarde van de invoer uit Koeweit met 2 procent gestegen tot 2,4 miljard euro. Deze stijging komt vooral door de hogere olieprijs. De import bestaat namelijk voor ruim 93 procent uit ruwe aardolie. De uitvoer naar Koeweit nam in 2012 toe met 18 procent tot 0,4 miljard euro en bestond vooral uit meer machines.

Handel met Koeweit, 2012
2013-koeweit-2012-g1

Minder olie-import voor hogere prijs

Nederland importeerde 3,6 miljard kilogram ruwe aardolie uit Koeweit. Dit zijn ruim 2 miljard kilogram minder dan in 2011. De gemiddelde prijs van ruwe olie is echter in 2012 met 6 eurocent gestegen tot 61 eurocent per kilo. Hierdoor nam de invoerwaarde van ruwe olie met 3 procent toe tot 2,2 miljard euro.

Aandeel in totale olie-import krimpt

Het aandeel van Koeweit in de totale Nederlandse olie-import is in 2012 met bijna 2 procentpunten gedaald naar 6 procent. Hierdoor valt Koeweit buiten de top-5 van belangrijkste olieleveranciers. De top-5 wordt aangevoerd door de Russische Federatie.

Aandeel landen in olie-import, 2012
2013-koeweit-2012-g2

Meer machines uitgevoerd

De uitvoer naar Koeweit bestond in 2012 voor een derde uit machines. Ten opzichte van 2011 is de export met 52 procent gestegen tot 131 miljoen euro. Nederland voerde onderandere meer (turbine)straalmotoren uit.

Wiel Packbier

Bron: StatLine