Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn iets minder negatief in hun oordeel over de orderpositie. In hun verwachtingen over de productie voor de komende maanden zijn ze positief, maar minder dan in oktober. Over de werkgelegenheid zijn ze wat negatiever dan afgelopen maanden.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode augustus – oktober hoger dan die in de periode mei - juli. In deze periode is de productie eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in november iets lager dan in oktober en komt uit op 105,1. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over de totale orderpositie liet een kleine verbetering zien, terwijl het oordeel over de buitenlandse orderpositie juist verslechterde. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde eveneens iets.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Minder optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers iets optimistischer dan een maand eerder. De verwachtingen over de productie in de komende drie maanden zijn echter minder optimistisch. De inkopen bij leveranciers zullen toenemen. Daarnaast voorzien de ondernemers een krimp van de werkgelegenheid in de komende maanden. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen iets stijgen.

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014

Verwachting voor november 2013 tot en met januari 2014