Kleine groei in Europa

De economieën van de eurozone en de Europese Unie (EU) zijn in het derde kwartaal van 2013 gegroeid met respectievelijk 0,1 en 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.  Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie van de eurozone met 0,4 procent. Die van de EU groeide met 0,1 procent.

Bruto binnenlands product Europese landen

Bruto binnenlands product

Duitse groei valt iets terug

De Duitse economie groeide met 0,3 procent. Hiermee viel de groei wat terug, want in het tweede kwartaal groeide Duitsland nog met 0,7 procent. In Frankrijk sloeg een groei van 0,5 procent zelfs om in een krimp van 0,1 procent. In het Verenigd Koninkrijk zette de groei wel door. De economie van dat land groeide in het tweede kwartaal met 0,7 en in het derde kwartaal met 0,8 procent. De Belgische economie kwam uit op 0,3 procent. Dit was iets hoger dan de Nederlandse groei, die samenviel met die van de eurozone (O,1 procent). Ook Spanje had dit groeicijfer; Italië noteerde en kleine krimp (-0,1 procent).

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Groei Verenigde Staten houdt aan

In de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zette de groei stevig door. Ten opzichte van het vorige kwartaal groeide de Amerikaanse economie, met 0,7 procent. Ook in de tweede economie ter wereld, die van China, liep het groeitempo op. De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 2,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de Amerikaanse economie zowel in het tweede als in het derde kwartaal met 1,6 procent. Hierbij vergeleken steekt de Europese groei van gemiddelde 0,1 procent dus schamel af. Nederland kende ten opzichte van een jaar eerder zelfs nog een krimp van 0,8. Het effect van de extra werkdag is hierin meeegenomen.

Ten behoeve van internationale vergelijkbaarheid zijn alle cijfers in dit artikel werkdag- en seizoengecorrigeerd.
Meer internationale economische cijfers vindt u op de website van Eurostat.