Niet-westerse vrouwen hebben vaker voltijdbaan dan autochtone vrouwen

Autochtone vrouwen van 25 tot 65 jaar hebben vaker betaald werk dan niet-westers allochtone vrouwen. De arbeidsdeelname van niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren, is echter even hoog als die van autochtone vrouwen. Bovendien werkt vooral deze tweede generatie vaker voltijds dan autochtone vrouwen.

Vrouw van tweede generatie lijkt qua arbeidsdeelname op autochtone vrouw 

In 2012 had 68 procent van de autochtone vrouwen van 25 tot 65 jaar een baan van twaalf uur of meer per week. Van de 520 duizend niet-westers allochtone vrouwen van dezelfde leeftijd behoorde 52 procent tot de werkzame beroepsbevolking.

Ongeveer één op de vijf niet-westerse vrouwen is in Nederland geboren. Het aandeel met een baan is bij deze tweede generatie met 68 procent even groot als bij autochtone vrouwen. Van de vrouwen uit de eerste generatie is minder dan de helft aan het werk.

Arbeidsdeelname vrouwen van 25 tot 65 jaar naar herkomst en generatie, 2012

Arbeidsdeelname vrouwen van 25 tot 65 jaar naar herkomst en generatie, 2012

Surinaame, Antilliaanse en Arubaanse vrouwen het vaakst aan het werk

Van de tweede generatie hebben vrouwen van Turkse  herkomst met 54 procent het minst dikwijls een betaalde baan, gevolgd door de Marokkaanse vrouwen met 64 procent. Onder vrouwen met een Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond is de arbeidsdeelname met 75 procent hoger dan onder autochtone vrouwen.

Arbeidsdeelname tweede generatie niet-westers allochtone vrouwen van 25 tot 65 jaar naar herkomst, 2012

 Arbeidsdeelname tweede generatie niet-westers allochtone vrouwen van 25 tot 65 jaar naar herkomst, 2012

Niet-westerse vrouw heeft minder dikwijls kleine deeltijdbaan

Werkende vrouwen van niet-westerse herkomst hebben vaker een voltijdbaan dan autochtone vrouwen. Dat geldt vooral voor de tweede generatie. In 2012 had van de eerste generatie 36 procent en van de tweede generatie 46 procent een voltijdbaan, tegenover 27 procent van de autochtonen.

Vergeleken met autochtone vrouwen, werken niet-westerse vrouwen minder vaak in kleine deeltijdbanen van 12 tot 24 uur per week. Van de niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren heeft 14 procent zo’n baan, bij de autochtone vrouwen is dat ruim twee keer zoveel.

Arbeidsduur van vrouwen van 25 tot 65 jaar, werkzame beroepsbevolking, naar herkomst en generatie, 2012

Arbeidsduur van vrouwen van 25 tot 65 jaar, werkzame beroepsbevolking, 2012
Bart Loog


Bron: Arbeidsdeelname en arbeidsduur van vrouwen van 25 tot 65 jaar naar herkomst en generatie, 2012 (maatwerk)