MKB goed voor bijna de helft aan R&D-uitgaven

Van alle bedrijven in 2011 met eigen Research & Development activiteiten is maar liefst 97 procent afkomstig uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Samen zijn zij verantwoordelijk voor 46 procent van de totale uitgaven aan R&D, in totaal 3,1 miljard euro.

Bedrijven met eigen R&D-activiteit

Slechts 1,5 procent van de bijna 1,2 miljoen bedrijven in Nederland heeft eigen R&D-activiteiten. Dit zijn voornamelijk MKB-bedrijven. Er waren ruim 500 grote bedrijven met eigen R&D-activiteiten. Deze bedrijven waren goed voor 3,7 miljard euro aan R&D-uitgaven.

MKB-aandeel per sector

De industrie levert van oudsher de grootste bijdrage aan de R&D-uitgaven. Het is ook de sector met naar verhouding de meeste bedrijven met eigen R&D-activiteiten (ruim 8 procent). De industrie is verantwoordelijk voor 58 procent van de totale R&D-uitgaven.

Aandeel MKB-bedrijven met eigen R&D-activiteit, per sector 2011
 

2013-3900-g1

R&D-intensiteit en aandeel in bbp

Slechts een aantal sectoren in het MKB heeft een hogere R&D-intensiteit (uitgaven aan R&D als percentage van het bruto binnenlands product) dan in Nederland totaal. Zo heeft het MKB in de landbouw en de informatie en communicatie een aandeel R&D-uitgaven dat een veelvoud is van het Nederlandse gemiddelde. In 2011 kwamen de R&D-uitgaven van Nederlandse bedrijven overeen met 1,13 procent van het bruto binnenlands product. 

Ralph Wijnen

StatLine
ICT, Kennis en economie 2013