Monitor IT-dienstverlening tweede kwartaal 2013

Op 2 oktober 2013 is in dit artikel de grafiek met de omzetontwikkeling aangepast. Deze aangepaste versie toont nu de juiste waarden voor de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2012.

De IT-dienstverleners hebben in het tweede kwartaal van 2013 iets minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de branche was negatiever dan een kwartaal eerder. Het aantal faillissementen bereikte dit kwartaal een recordhoogte. De ondernemers oordeelden dan ook negatief over het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2013. Voor het derde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers negatiever gestemd dan een kwartaal eerder. De omzetverwachting voor het derde kwartaal is fors negatief. Alleen over de werkgelegenheid zijn de ondernemers licht optimistisch gestemd.

Omzetontwikkeling IT-dienstverleners negatief

In het tweede kwartaal van 2013 hebben de IT-dienstverleners 0,2 procent minder omzet behaald dan een jaar eerder. Deze omzetdaling is minder fors dan vorig kwartaal toen de daling ruim 5 procent bedroeg. De IT-dienstverleners presteerden minder dan overige zakelijke dienstverleners. Hun omzet nam in het tweede kwartaal van 2013 met 0,3 procent toe.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsstijging IT-dienstverlening

In het tweede kwartaal van 2013 lagen de prijzen in de IT-dienstverlening 2,6 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee zet de prijsdaling van de afgelopen twee jaar, na een lichte opleving in het eerste kwartaal, door. De prijsdaling is vergelijkbaar met het jaargemiddelde van 2012. Toen daalden de prijzen gemiddeld met 2,8 procent per kwartaal.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode een jaar ervoor

Aantal faillissementen IT-dienstleners toegenomen

Het aantal faillissementen in de IT-dienstverlening is in het tweede kwartaal toegenomen tot 60. Dit aantal is een toename van 70 procent ten opzichte van een jaar eerder en 30 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Sinds 2010 gaan er elk kwartaal gemiddeld 40 bedrijven in de IT-dienstverlening failliet.

Uitgesproken faillissementen  T-dienstverlening (SBI 62)

Uitgesproken faillissementen  T-dienstverlening (SBI 62)

Ondernemers nog altijd somber

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de IT-dienstverlening dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, kleiner is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 21 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2013. In het voorgaande kwartaal was deze groep nog groter.
De personeelssterkte kromp verder in het tweede kwartaal. Bij 29 procent van de IT-dienstverleners nam deze af, terwijl 17 procent juist meer personeel inzette in het tweede kwartaal. Het aantal bedrijven dat de personeelssterkte zag afnemen was wel kleiner dan in de voorgaande drie kwartalen. Het oordeel over de orderpositie was nog altijd zeer negatief. Per saldo vond 34 procent van de ondernemers de orderpositie (te) klein. Een kwartaal eerder was dit 39 procent.

Oordeel en ontwikkelingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Oordeel en ontwikkelingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Negatieve omzetverwachting

De ondernemers in de IT-dienstverlening zijn voor het derde kwartaal van 2013 negatiever gestemd dan een kwartaal eerder. Per saldo verwacht 3 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers voor het eerst na vier kwartalen licht optimistisch gestemd. De personeelssterkte zal naar verwachting per saldo bij 3 procent van de IT-dienstverleners toenemen.
De omzetverwachting voor het derde kwartaal is fors negatief. Per saldo verwacht 24 procent van de ondernemers een toename van de omzet en zijn ondernemers licht negatief gestemd over hun prijsontwikkeling. Het is niet ongebruikelijk dat ondernemers in de IT-dienstverlening een lagere omzet voorzien in het derde kwartaal. Maar het aantal ondernemers dat dit aangeeft is wel veel groter dan voor het derde kwartaal in voorgaande jaren.

Verwachtingen IT-dienstverleners (SBI 62)

Verwachtingen IT-dienstverleners (SBI 62) 

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, eerste kwartaal 2013

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten