Monitor juridische en administratieve diensten tweede kwartaal 2013

Op 2 oktober 2013 zijn in dit artikel de grafieken met de omzetontwikkeling aangepast. Deze aangepaste versies tonen nu de juiste waarden voor de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2012.

De omzet van de juridische en administratieve dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2013 licht vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen bereikte dit kwartaal een recordhoogte. Uit de conjunctuurenquête Nederland blijkt dat ondernemers uit de juridische en administratieve dienstverlening negatief oordeelden over het economisch klimaat in het tweede kwartaal. Ook voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen negatief. De ondernemers  voorzien dalende omzetten en een teruglopende werkgelegenheid.

Lichte omzetstijging in tweede kwartaal

De omzet van de bedrijven werkzaam in de juridische en administratieve dienstverlening steeg in het tweede kwartaal licht met 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee heeft de omzetdaling van de voorgaande twee kwartalen niet doorgezet.

De ontwikkeling van de juridische en administratieve dienstverleners is vergelijkbaar met die van de totale zakelijke dienstverlening. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel zagen hun omzet in het tweede kwartaal stijgen met 0,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet rechtskundige dienstverleners stijgt weer

De omzet van de rechtskundige dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2013 met 1,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Na de forse omzetdaling van ruim 4 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, herstelde de branche zich in het tweede kwartaal.

De omzet van de accountants- en administratiekantoren daalde in het tweede kwartaal met 0,5 procent. Dit is de derde omzetdaling op rij voor deze branche.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen naar hoogtepunt

Het aantal faillissementen in de branche was de afgelopen jaren niet zo hoog als in het tweede kwartaal van 2013.  Dit geldt zowel voor de rechtskundige als voor de administratieve dienstverleners.
Het aantal faillissementen van juridische en administratieve dienstverleners was dit kwartaal 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Uitgesproken faillissementen juridische diensten en administratie (SBI 69)

Uitgesproken faillissementen juridische dienstverlening

Ondernemers nog altijd somber over economie

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, kleiner is dan een kwartaal eerder. Per saldo gaf 15 procent van de ondernemers aan dat het economisch klimaat is verslechterd in het tweede kwartaal.

De personeelssterkte nam bij per saldo 37 procent van de juridische en administratieve dienstverleners af. Dit is een verslechtering ten opzichte van een kwartaal eerder. Toen zag per saldo 12 procent van de bedrijven de personeelssterkte krimpen.

De ondernemers waren net als vorig kwartaal negatief over hun orderpositie; per saldo beoordeelde 15 procent van de ondernemers deze als (te) klein in het tweede kwartaal.

Ontwikkelingen en oordeel tweede kwartaal 2013 juridische diensten en administratie (SBI 69)

Ontwikkelingen en oordeel tweede kwartaal 2013

Omzetdaling verwacht

De verwachtingen van ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening leveren een somber beeld op voor het derde kwartaal van 2013. De verwachtingen voor het economisch klimaat en werkgelegenheid zijn wel minder negatief dan een kwartaal eerder.
De omzetverwachting voor het derde kwartaal is veel negatiever dan een kwartaal eerder. Per saldo voorziet 30 procent  een afname van de omzet, vorig kwartaal verwachtte per saldo 10 procent  een omzetdaling.

Verwachtingen voor het derde kwartaal van 2013 juridische diensten en administratie (SBI 69)

Verwachtingen voor het derde kwartaal van 2013

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.