Juridische en administratieve diensten (monitor vanaf 1e kwartaal 2012)

Wijziging in juni 2013

Vanaf juni 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen in een nieuwe tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Wijziging miv het eerste kwartaal van 2012

Als gevolg van coördinatie binnen het CBS op het gebied van het publicatieniveau’s is per 1 januari 2012 de samentelling ‘Juridisch, managementadvies, accountancy' komen te vervallen. Dit betekent dat er voor deze groep vanaf dat moment geen cijfers meer geactualiseerd worden.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2012 publiceert het CBS daarom de Monitor juridische en administratieve diensten (SBI 691 en 692) en niet meer de Monitor juridische en economische diensten (SBI 691, 692 en 702). De ontwikkelingen van managementadviesbureaus (SBI 702) komen in de nieuwe monitor dus niet aan de orde.

Juridische diensten en administratie (SBI 69)

 • rechtskundige dienstverlening;
 • accountancy;
 • belastingadvisering;
 • administratie.

Rechtskundige dienstverlening (SBI 691)

 • advocatenkantoren en rechtskundige adviesbureaus;
 • notariskantoren;
 • deurwaarderskantoren;
 • octrooibureaus.

Accountancy, administratie e.d. (SBI 692)

Accountancy, belastingadvisering en administratie

 • registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;
 • boekhoudkantoren en belastingconsulenten;
 • overige administratiekantoren.